Dokumenty uczestnika zgrupowania sportowego ZKN

Uczestnicy zgrupowania sportowego w Bydgoszczy niżej wymienione dokumenty muszą wydrukować, wypełnić i zabrać ze sobą. karta informacyjna niepełnoletniego zawodnika ZKN 2021 karta informacyjna pełnoletniego zawodnika ZKN 2021 oświadczenie pełnoletniego zawodnika…

Czytaj dalej