Oświadczenie dane osobowe dla ZFS

Druki rozliczenia zgrupowania sportowego KWM 2016 (Młodzicy)

Druki rozliczenia Zgrupowania sportowego zkn 2016 (Zaplecze kadry narodowej)

Druk zgłoszenia do zawodów

zgłoszenie ilościowe

wniosek o wydanie zaświadczenia o klasie sportowej osiągniętej przez zawodnika

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wynikach sportowych osiągniętych przez zawodnika

Karta zdrowia sportowca

karta zgłoszeniowa do zawodów

Lista kosztów podróży

wniosek o przyznanie licencji dla klubu sportowego

Deklaracja przystąpienia do Zachodniopomorskiego związku lekkiej atletyki

wniosek o przyznanie licencji zawodniczej

przyjęcie klubu na członka zwyczajnego