Informacje dotyczące OOM Bielsko-Biała

Komunikat organizacyjny

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 2022, 15-17.07.2022, Bielsko-Biała

  1. Skład reprezentacji ojewództwa liczy 48 zawodników oraz 21 trenerów. Skład reprezentacji w załączeniu.
  2. Dojazd we własnym zakresie.
  3. Kierownikiem ekipy jest Zbigniew Piecyk (tel. 604 057 846)
  4. Przypominamy o potwierdzeniu startu TOKENEM przez panel klubowy.
  5. Niektórzy zawodnicy są dopuszczeni do startu warunkowo – brak ważnych badań lekarskich. Prosimy o uzupełnienie badań w panelu klubowym lub zabranie ich ze sobą do Bielska Białej. Bez ważnych badań delegat techniczny może nie dopuścić zawodników do startu.
  6. Każdy zawodnik i trener musi przekazać do kierownika ekipy lub biura zawodów podpisane  oświadczenie RODO.
  7. Dla klubów które zgłosiły zapotrzebowanie zostały zamówione noclegi i wyżywienie. Zawodnicy z miejsc 1-20 i trenerzy z limitu wojewódzkiego – odpłatność 100zł za nocleg. Zawodnicy z miejsc 21-24 i pozostali trenerzy – odpłatność 200zł za nocleg. Odpłatność za noclegi i wyżywienie kluby uiszczają na konto ZZLA.Szczegóły zamówienie noclegów w załączeniu.

Zawodnicy, trenerzy klubów które zamówiły noclegi muszą podpisać się na liście meldunkowej u kierownika ekipy Zbigniewa Piecyka.