Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów
Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w Szczecinie
Okres kadencji 19.10.2021 – 10.2024 r.
Podział Członków Zarządu z przydziałami do Komisji Sędziowskich

Komisja Obsady, Ewidencji i Weryfikacji


Tarnawski Stanisław

Przewodniczący


Kołodziejczyk Piotr

Członek


Podgórski Andrzej

Członek


Żukowski Zbigniew

Członek


Kamińska Małgorzata

Członek

Komisja Szkoleniowa


Podgórski Andrzej

Przewodniczący


Żukowski Zbigniew

Członek


Kołodziejczyk Piotr

Członek


Różyczka Włodzimierz

Członek

Komisja Weryfikacji Obiektów Sportowych


Żukowski Zbigniew

Przewodniczący


Martyna Janusz

Członek


Różyczka Włodzimierz

Członek


Dzikowski Mieczysław

Członek


Pater Jerzy

Członek

Komisja Zatwierdzania Rekordów i Statystyki


Kamiński Ryszard

Przewodniczacy


Tarnawski Stanisław

Członek

Komisja Odznaczeń, Dyscypliny i Wyróżnień


Kołodziejczyk Piotr

Przewodniczacy


Tarnawski Stanisław

Członek


Kamińska Małgorzata

Członek


Pawłowski Adrian

Członek

Kontakty z Organizatorami Imprez + Preliminarz Imprez
Organizacja Konferencji Szkoleniowych


Tarnawski Stanisław

Przewodniczący


Pawłowski Adrian

Członek