Podział punktów za współzawodnictwo w 2021 roku

Zarząd Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki informuje, że kluby naszego województwa wywalczyły 862,01 pkt we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w roku 2021.

Na swoim posiedzeniu 24 marca Zarząd podjął decyzję, że kwota za 1 pkt wzrasta w tym roku do 80 złotych (w latach poprzednich było to 70 zł). Środki mogą być wydatkowane do 31.10.2022 roku.

W załącznikach lista klubów wraz z kwotami do wykorzystania oraz informacja z Zachodniopomorskiej Federacji Sportu nt. sposobu wydatkowania środków.