Program minutowy Mityngu Zakończenia Sezonu 2019 (poprawiony 21.15)

Poniżej przedstawiam ostateczny Program minutowy Mityngu Zakończenia Sezonu 2019 w Białogardzie 28.09.2019 roku.

Do godziny 20.00 w piątek 27.09.2019 roku przymujemy poprawki do zgłoszeń związane z zaprezentowanym programem minutowym. W dniu zawodów biuro zawodów nie będzie przyjmować nowych zgłoszeń.