Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki (okres kadencji 27.10.2016 – 10.2020 r.)


Tarnawski Stanisław

Przewodniczący


Kołodziejczyk Piotr

Wiceprzewodniczący


Zborowski Bogdan

Wiceprzewodniczący


Kamińska Małgorzata

Sekretarz


Pakos Daniel

Członek


Żukowski Zbigniew

Członek


Kamiński Ryszard

z-ca d/s ewidencji