Podział funkcji w zarządzie WKS ZZLA (kadencja 2016 - 2020)

Komisja Obsady – ewidencji i weryfikacji


Stanisław Tarnawski

Przewodniczący

Piotr Kołodziejczyk

Członek

Bogdan Zborowski

Członek

Daniel Pakos

Członek

Zbigniew Żukowski

Członek

Małgorzata Kamińska

Członek

Komisja Szkoleniowa


Zbigniew Żukowski

Przewodniczący

Piotr Kołodziejczyk
Andrzej PodgórskiBiegi

Jerzy Pater


Chód

Andrzej Laskowski
Bogdan ZborowskiStarter

Zbigniew Żukowski
Ludwik Świerczyński
Bogdan Zborowski
Krzysztof Ratajczyk

Skoki

Włodzimierz Różyczka
Artur PiotrowskiRzut

Komisja Weryfikacji Obiektów i Sprzętu


Włodzimierz Różyczka

Przewodniczący

Janusz Martyna

Z-ca przewodniczącego

Krzysztof Nawrocki

Członek

Komisja Zatwierdzania Rekordów i Klas Sportowych


Ryszard Kamiński

Przewodniczący (Statystyk)

Stanisław Tarnawski

Członek

Piotr Kołodziejczyk

Członek