Program minutowy Jesiennego Mityngu LDK!

Poniżej przedstawiam program minutowy Jesiennego Mityngu LDK! Zgłoszonych zostało 396 zawodników i 595 osobostartów.