Program minutowy Mityngu Otwarcia Sezonu w Białogardzie

Poniżej przedstawiam program minutowy Mityngu Otwarcia Sezonu 2022 w Białogardzie.