Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki

W piątek 7 września 2012 r. w Stargardzie Szczecińskim odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Prezesem wybrany został Pan Jan Podleśny a w skład Zarządu weszli: Paweł Batnik, Jerzy Iwiński, Edward Jacewicz, Ryszard Kamiński, Szymon Kecler, Andrzej Korol, Robert Leszczyński, Zbigniew Piecyk.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jacek Kostrzeba (Przewodniczący), Zbigniew Krzysiek, Jerzy Pater. Delegatami na Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki zostali: Monika Pyrek, Jan Podleśny, Dariusz Trafas i Jacek Kostrzeba.