Ważny komunikat dla klubów i okręgów w zakresie przekazywania danych osobowych

Szanowni Państwo,

Polski Związek Lekkiej Atletyki jako administrator bazy danych zawodników zobowiązany jest podpisać umowy w zakresie przekazywania danych z Klubami i Okręgami zgodnie z RODO.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu jesteśmy obustronnie zobligowani do dopełnienia tego obowiązku.

Pobierz umowę:          Klub – PZLA; Umowa powierzenia – skan

Podpisany skan należy odesłać na adres:  daneosobowe@pzla.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 24.04.2019 r. Po zweryfikowaniu prawidłowości złożonych podpisów dokument zostanie przez pracownika Związku umieszczony w bazie klubu.

W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku zablokowany zostanie dostep do danych i nie będzie możliwe zgłaszanie zawodników do imprez i systemu licencji.

Prosimy aby zaktualizować w bazie klubu KRS lub wpis do ewidencji stowarzyszeń.