Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów
Zachodniopomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w Szczecinie
Okres kadencji 19.10.2021 – 10.2024 r.


Tarnawski Stanisław

Przewodniczący


Kołodziejczyk Piotr

Wiceprzewodniczący


Podgórski Andrzej

Wiceprzewodniczący


Kamińska Małgorzata

Sekretarz


Pawłowski Adrian

Członek


Żukowski Zbigniew

Członek


Kamiński Ryszard

z-ca d/s ewidencji