Zgrupowania sportowe

17-24.04.2019 - BYDGOSZCZ

Zawodnicy którzy nie uczestniczyli w zgrupowaniu podczas ferii zimowych nie będą powołani na zgrupowanie w Bydgoszczy w dn. 17-27.04.2019