Informacje dotyczące OOM Bielsko-Biała cz. II

Do dnia 28 czerwca 2022 do 20.00 prosimy o przysłanie mailem na adres osemka@police.pl zapotrzebowanie na noclegi dla zawodników i szkoleniowców z dokładną informacją kiedy i w jakim dniu ma ten nocleg nastąpić.

Niestety, w związku z brakiem możliwości opłaty przejazdu zawodników wspólnym transportem – wyjazd zawodników do Bielska-Białej tylko indywidualnie lub klubowo..