Składka roczna klubów członków SZS

Proszę o wpłatę składki rocznej klubów które są członkami SZS.

Do 01.03.br na konto Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy

74 1240 3813 1111 0000 4375 6793

UKS – 30 zł

MKS – 100 zł